Punta de Santa Anna

  • Nivell: Fàcil
  • Profunditat: 16m
  • Centres: Blanes-Sub
  • Localització: Al costat del Port de Blanes, a la platja coneguda com la dels Capellans o de Sta. Anna.
  • Descripció: Típicament s’inicia per unes roques que conformen un petit passadís separats entre elles d’uns 5m. Seguidament la immersió ens permet passar per un peit arc a uns -5m de profunditat. Seguint d’entre les roques, s’arriba a una llosa més gran i on es pot passar per una xemeneia que comença des dels -4m i arriba fins als -16m. A la sortida podem continuar borejant per la llosa fins a tornar en direcció cap a la costa més propera a l’espigó.
Mapa Immersió (Andreu Llamas)

Alguns moments de la immersió realitzada amb Jordi Miró del CIB, malgrat no fer el recorregut indicat en el briefing anterior, si vàrem estar a la punta de Santa Anna i per l’Escull.