Física en el Busseig (I). La Pressió.

General

La pressió és una magnitud física que mesura la força en una superfície.

Segons al medi on ens trobem, parlarem de dos tipus de pressions: la que ens trobem a la superfície de la terra (Pressió Atmosfèrica), i la de l’aigua (Pressió Hidroestàtica).

La pressió atmosfèrica s’origina per la força que la columna d’aire exerceix sobre nostre (Experiment de Torricelli).

En canvi, quan estem submergits sota l’aigua, és la columna d’aigua i el seu pes els quals produeixen la pressió hidroestàtica.

La pressió sota l’aigua augmenta de manera molt ràpida perquè la densitat de l’aigua de mar és 1,027gr/ml,

mentre que la de l’aire és 0,0012gr/ml.

Podem constatar doncs que existeix una gran diferència entre la densitat de l’aire i la de l’aigua.

L’aigua és aproximadament 800 vegades més densa que l’aire, per tant pesa molt més. Per això només amb 10 m sota l’aigua tenim la mateixa pressió que tot l’aire que tenim sobre nostre quan estem a superfície! 1 atm.

Les unitats de pressió utilitzades en la nomenclatura del busseig seràn típicament o les Atmòsferes (atm) o els Bars (bar).

D’altra banda, cal tenir present també que l’aigua dolça pesa una mica menys que l’aigua salada, per tant, per assolir la mateixa pressió es podria anar 0,3m més profund que amb l’aigua salada.

Important remarcar també que quan parlem de pressió absoluta ens
referim a la suma de les dues pressions (atmosfèrica o de l’aire + hidroestàtica o de l’aigua) i es calcula habitualment afegint una atmosfera a la pressió hidroestàtica.

Així doncs, pere exemple:

Si estem bussejant a una profunditat de 20 metres, la pressió hidroestàtica es considera que serà de 2 bar, i la pressió absoluta de 3 bars.

Cal tenir en compte també que, el canvi de pressió és proporcionalment major a poca profunditat perquè en els primers 10 metres significa la duplicació de la pressió superficial.

Si estem a superfície i baixem a 10 metres, passem d’ 1 a 2 bar, duplicant la pressió (2:1=2), mentre que a 30 metres si baixem a 40, suposa passar de 4 a 5 bars (5:4=1,25).

Sabent això… ¿Com ens afecta doncs la pressió en el nostre cos quan bussegem?

El nostre cos té una composició d’un 70% de líquid. Les porcions de líquid no es veuen afectades ni presenten dificultats respecte als canvis de pressió, però els gasos sí que es veuen afectats, per tant, totes aquelles cavitats d’aire que tinguem en el nostre organisme patiran l’efecte de la
pressió!

En l’article de la llei de Boyle, vàrem veure i explicar aquest fenomen, dèiem:

“Si la temperatura es manté constant, el volum d’un gas variarà inversament proporcional a la pressió absoluta, i la densitat variarà directament”

Dit d’una altra manera:

Si la pressió augmenta el volum disminueix! I si la pressió disminueix el volum augmentarà!

Per tant, a major pressió les cavitats d’aire es comprimeixen, i a menor pressió aquestes cavitats s’expandeixen.